nett.no 18. mai 2017

http://www.nett.no/Nettno/Overskriftene/Utvalgte-saker/Skip-for-5-5-milliardar-kroner

Skipsrevyen: http://www.skipsrevyen.no/batene-ligger-tett-ved-fiskerstrand/