Trapp i skuteside gir også enkel adkomst ned til merd.

«Frøy» – levert fra GMV 2.0

Grovfjord Mek. Verksted 2.0 overleverte bnr. 176 til Lofoten Sjøprodukter 30. mai 2024.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem