OMA 45M EF: Første elektriske fartøy fra Oma Baatbyggeri A/S. Foto: Verftet

«Kinsarvik» – el-ferge fra Oma Baatbyggeri til Boreal Transport Nord

Oma Baatbyggeri A/S på Stord overleverte tirsdag 9. juli 2019 verftets første elektriske fartøy, byggenummer 540 kontrahert i november 2017. Designet er verftets eget og har benevnelsen OMA 45M EF.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem