Fra Sølvtrans sin side er dette fartøy nummer 6 og 7 av en serie på brønnbåter på 3000 m3 ved Aas Mek. Verksted. For Aas er dette bnr. 213 og 214.

Aas Mek. med kontrakt på to nye brønnbåter

Nov. 2021: Igjen er det Sølvtrans som kontraherer nye brønnbåter ved norsk skipsverft. Og også denne gang falt valget på Aas Mek. Verksted AS i Vestnes kommune.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem