«Volt Harvest I» vil ha kapasitet til å slakte 60 tonn fisk i timen, hver eneste dag. Ill. HFMV

Nok en prosessbåt kontrahert ved FMV

Remøy Management AS har kontrahert prosessbåt fra Fitjar Mek. Verksted AS. Levering er avtalt til høsten 2021. Nybygget blir verftets 9. prosessbåt.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem