Staten tilbyr rederisektoren lån og garantier på markedsmessige vilkår etter den såkalte Skipsordningen. Hensikten er å opprettholde aktivitetsnivået i den norske verftsindustrien. Norske Skipsverft Salgs og Markedsføringsorganisasjon oppfordrer myndighetene til å innfri forventningene om å utvide løpetiden på disse engasjementene fra 12 til 18 år. Foto: Larsnes Mek. Verksted

Viser vei for flere nybyggingskontrakter til verftsindustrien

Norske Skipsverft Salg- og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) oppfordrer Nærings- og Fiskeridepartementet til å utnytte sitt handlingsrom innen statlig skipsfinansiering. – Ved å legge til rette for å øke nedbetalingstiden fra 12 til 18 år, vil flere rederier kunne plassere sine nybyggingskontrakter i Norge, sier Norske Skipsverft i en pressemelding.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem