Norske Skipsverft spiller en viktig rolle i den grønne omstillingen av skipsfarten. Bildet viser Oma Baatbyggeri sitt bygg 543, M/S "Fjordjarl" ved kai, og bygg 546, M/S "Børtind", på slipp - begge klar til videre utrusting. Foto: Verftet

Verftene forventer markedsorienterte rammebetingelser

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) arbeider målrettet for å bedre skipsverftenes markedssituasjon og rammebetingelser. En maksimering av det innenlandske finansieringstilbudet Skipsordningen er derfor prioritert.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem