Sletta Verft skal nok en gang bygge en kraftig servicebåt for Frøy Akvaressurs. Illustrasjonen viser fartøyet Macho20

Ny stor kontrakt til Sletta Verft AS

Sletta Verft inngikk den 19. februar 2019 kontrakt med Frøy Akvaressurs AS om bygging av en servicebåt for havbruksoperasjoner.

Les mer

Sammen er vi sterke
Sammen tilbyr vi det beste

 
Våre medlemmer
Bli medlem