Illustrasjon: Aas Mek. Verksted AS

Aas Mek. med kontrakt på brønnbåt med dieselelektrisk hybrid fremdrift

Den 19. desember 2019 offentliggjorde Aas Mek. Verksted AS på Vestnes kontrakt på bygging at en brønnbåt av AAS 1202 STDE-Hybrid design til Brønnbåt Nord Lofoten AS. Verftet har allerede en kontrakt med dette unge rederiet i ordreboken.

I en melding fra Aas Mek. Verksted AS heter det at dette er et skip med stort fokus på miljø med lavt drivstofforbruk og sterkt redusert utslipp til luft, sjø og støy, og spesielt designet for å operere i et relativt eksponert og værhardt område med base hos Ellingsen Seafood på Skrova. Nybygget skal overleveres i november 2021.

Skipet skal bygges med dieselelektrisk fremdrift og ESS-Batteri anlegg for hybrid drift, samt stor landstrømkapasitet. ESS-Batteripakken blir brukt for å ta belastningstoppene under drift (peak shaving) for å redusere antall generatorer i drift og dermed redusere drivstoff-forbruket betydelig, samt at båten kan ligge til kai uten en ‘høylytt’ generator i kortere eller lengre perioder avhengig av landstrømkapasiteten i havnene. Båten skal også utstyres med full rensing av eksosutslipp etter nye IMO NOx Tier III krav med NOx rensing, og som totalt sett gir et sterkt redusert utslipp til luft og støy.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 1200 m3 og er spesielt designet for lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering system for ferskvanns behandling av fisken m.m.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent eller lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene. Nybygget er designet for å trykk-losse til merd eller direkte til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Hoveddimensjoner

Lengde o.a. 63,86 meter, bredde 14,00 meter og dybde i riss 5,30 meter. Lasteromvolumet er på 1200 m3, fordelt på to fiskebrønner som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 10 personer.

Rederiet

Brønnbåt Nord Lofoten AS er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2019, og er et lokalt samarbeid mellom Brønnbåt Nord AS og Ellingsen Seafood AS. Dette blir andre nybygget Aas Mek. Verksted AS bygger til Brønnbåt Nord. Det første nybygget blir levert 1. kvartal 2021.

– Det er svært hyggelig at vi nå kan starte på et nytt prosjekt med rederiet, sier Bjørn Magne Aas på vegne av byggeverftet. – Fra verftets side ser vi på denne kontrakten som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for at rederiet nå ønsker å satse på et meget miljøvennlig skip.