Fra Sølvtrans sin side er dette fartøy nummer 6 og 7 av en serie på brønnbåter på 3000 m3 ved Aas Mek. Verksted. For Aas er dette bnr. 213 og 214.

Aas Mek. med kontrakt på to nye brønnbåter

Nov. 2021: Igjen er det Sølvtrans som kontraherer nye brønnbåter ved norsk skipsverft. Og også denne gang falt valget på Aas Mek. Verksted AS i Vestnes kommune.

Disse nye båtene inngår i det investeringsprogrammet som rederiet har lagt opp frem imot 2025, og er nummer 6 og 7 av en serie brønnbåter på 3000 m3 fra Aas Mek. Verksted. Båtene er planlagt levert i 2024.

For Aas Mek. Verksted er dette byggenummer 213 og 214.

– Vi er glade for at vi nå har undertegnet nok en kontrakt med Aas Mek. Verksted om bygging av to nye brønnbåter. Disse båtene blir et verdifullt tilskudd til vår etter hvert omfattende flåte. Vi har bygget mange av våre brønnbåter hos Aas Mek. Verksted opp gjennom årene, og vi har hatt et svært godt samarbeid med verftet for å utvikle disse kompliserte og effektive brønnbåtene, sier daglig leder Roger Halsebakk.

– For oss i Sølvtrans er det viktig å bygge de beste og mest innovative brønnbåtene av den høyeste kvaliteten og de beste fiskehåndteringssystemene. Når vi i tillegg klarer å kombinere dette med en lokal verdiskaping og sikre viktige arbeidsplasser i distriktet, så er dette en vinn, vinn situasjon, fortsetter Roger Halsebakk.

– Sølvtrans bygger sine båter lokalt all den tid at det er nettopp her vi finner den rette kompetansen, kvaliteten og leveringssikkerheten som vi stiller strenge krav til overfor verftet og utstyrsleverandørene. For oss i Sølvtrans står fiskevelferd og biosikkerhet i fokus. Derfor skal vi ha det beste fiskehåndteringsutstyret ombord og dette skal håndteres av våre svært kompetente sjøfolk som vi i all hovedsak rekrutterer i Norge, avslutter driftssjef Robin Halsebakk.