M/S "Ronja Explorer" i rom sjø. Foto: Aas Mek. Verksted

Aas Mek. Verksted leverer «Ronja Explorer» til Sølvtrans

Aas Mek. Verksted AS på Vestnes overleverte den 27. juni 2019 sitt nybygg nr. 199, en brønnbåt av typen AAS 2502 ST, til rederiet Sølvtrans AS. Dåpen vil finne sted i Trondheim den 29. juni med Maria Sinkaberg Johnsen som gudmor.

Brønnbåtrederiet Sølvtrans AS er hjemmehørende i Ålesund og er en av de største aktørene innen transport av levende fisk både nasjonalt og internasjonalt med aktivitet i Skottland, Shetland, Chile og Australia i tillegg til Norge.

AAS 2502 ST

Nybygget er av verftets eget design med typebenevnelsen AAS 2502 ST hvor lastekapasiteten er på 2500 m3. Dette er et helt nytt design med lavt dypgående i forhold til lastekapasiteten, spesielt tilpasset operasjoner i Skottland og for transport av smolt og postsmolt med anløp av smoltanlegg og områder som kan være vanskelig tilgjengelig enkelte steder med for stort dypgående.

Nybygget er designet med rederiets sirkulasjonsprinsipp med sideveis sirkulasjon i lasterommene spesielt beregnet på lukket transport. Båten er arrangert for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system samt ferskvannsbehandling for avlusing og for å være servicefartøy for oppdrettsanlegg. M/S «Ronja Explorer» er også utstyrt med filter og UV-system for vannrensing for smolt transport, avlusing og behandling av alt utslipp til sjø.

Lastearrangement

Lastekapasiteten på 2500 m3 er fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem. Dette gir en kapasitet på føring av 375 tonn med levende fisk. M/S «Ronja Explorer» er designet for å trykklosse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Båten er videre arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire stk. CO2 luftere, oksygineringsanlegg m.m. for behandling av vannet i lasterommene i forbindelse med lukket transport, ferskvannsbehandling av fisken, transport av smolt, transport gjennom soner med spesielle restriksjoner o.l.

Nybygget er utstyrt med filteranlegg på all sirkulasjon for utskilling av lus ved avlusing av fisken, system for avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing og AGD behandling ved bruk av ferskvann.

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff/lus og videre UV behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

System for overvåking av oksygennivå og vannkvalitet i brønnen, produksjon og innblanding av oksygen i lasterommet, ozonanlegg for desinfisering av lasterom og rørsystem og også selve vannet i lasterommet som har vært i kontakt med fisken etter utlossing.

Båten er også utstyrt med RSW anlegg for nedkjøling av vannet i lasterommene under transport av fisk i lukket system, med kapasitet på 2 x 2200 kW ved 7 gr. C som gir en senkning av temperaturen på ca. 1,2 gr. C per time.

For overvåking av last og system er det montert et automasjons- og overvåkingssystem type Well 3000 for lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge og rapporteringssystem iht. nytt regelverk for brønnbåter.

Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg. Båten er også utstyrt med lys og undervannskamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport. Kamera er også montert utvendig undervanns på båten for å overvåke lasteslanger, not o.l. i forbindelse med lasting langs merdene.

Nybygget er utstyrt med verftets spesialutviklede vaske- og desinfisering system «Well Wash». Dette systemet er et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterommene, sirkulasjonsrørene, vakuumanlegget, laste- og lossesystemet og CO2-luftere i en automatisk syklusstyrt prosess.

Hoveddata

Lengde o.a. er oppgitt til 69,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lasteromkapasiteten er på 2500 m3. Servicefart er på 13 knop.

Innredning

«Ronja Explorer» er arrangert med innredning for 12 personer i en og 2-mannslugarer med toalett og dusj, TV, musikkanlegg og sofagruppe. Ellers har skipet topp utstyrt messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk, TV-stue og trimrom.

Innredningen holder meget høy standard. Foto: Verftet

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system samt fjernstyring av all last og fiskehåndtering. Båten er utstyrt med vakuumtoalettsystem og kloakkrensing iht. strengeste krav.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner. Foto: Verftet

Øvrig utstyr

Fremdriften besørges av en Yanmar dieselmotor type 6EY26W på 1920 kW ved 750 o/min. koblet til et Brunvoll Volda gir og propellanlegg. Strømproduksjonen besørges av to stk. CAT 3512 C hver på 1550 kW v/1800 o/min samt et havneaggregat type Nogva Scania DI 13 75 M på 323 kW.

For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter, en på 450 kW og den andre på 300 kW, begge type Brunvoll Volda.

Nybygget er godt utstyrt med elektronisk utstyr i henhold til fartsområde og regler for Europeisk fart.

For håndtering av lasteslanger og assistanse på merdene, er det montert fire kraner på dekk. To på 48 t/m og to på 23 t/m for nothåndtering. Det er i tillegg montert capstans, trommelvinsjer for assistanse ved merdene, ankervinsjer og fortøyningsvinsjer.