AAS 3002 ST, et flott og funksjonelt design. Ill.: Verftet

Aas Mek. Verksted med kontrakt på nybygg nummer 205

5. mars 2019: Det tradisjonsrike Vestnes-verftet Aas Mek. Verksted AS har inngått kontrakt med Brønnbåt Nord AS om bygging av en brønnbåt av verftets design AAS 3002 ST. Levering er avtalt til første kvartal 2021.

– Båten blir vårt nybygg nr. 205 og skal leveres til rederiet Brønnbåt Nord AS, som er et brønnbåtselskap som ble stiftet i 2015, og som holder til på Engenes i Ibestad kommune, forteller Halvard Aas i en kommentar. – Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratanglaks og Kleiva Fiskefarm AS. Selskapet har to brønnbåter fra før, som også er tidligere Aas-bygg.

Brønnbåten har en lastekapasitet på 3000 m3 og er blant annet designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering-system for ferskvannsbehandling av fisken m.m. Skroget blir bygget i utlandet og nybygget skal overleveres rederiet 1. kvartal 2021.

Båten er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filtersystem for oppsamling av lus, UV-behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske- og desinfiseringanlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m. I tillegg er båten også arrangert for å være servicefartøy for ulike oppdrag for oppdrettsanleggene.

Nybygget er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuumpumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Hoveddimensjoner

Lengde o.a. 76,96 meter, bredde 17,80 meter og dybde i riss 5,90 meter. Lasteromvolumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båten vil ha innredning for 12 personer. – Vi fra verftets side ser på denne kontrakten med Brønnbåt Nord AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåtbygger, og ser frem til å samarbeide med Brønnbåt Nord, sier Halvard Aas avslutningsvis.