Aas Mek. Verksted kan glede seg over en stor "hat-trick" kontrahering. I løpet av desember 2019 og januar 2020 bestilte Sølvtrans tre identiske brønnbåter av AAS 3002 ST design for levering i 2022. Ill.: Verftet

Aas Mek. Verksted med viktig Hat-trick

– Vi har inngått kontrakter med Sølvtrans på bygging av tre brønnbåter av verftets eget design, type AAS 3002 ST, forteller verftsdirektør Halvard Aas. – De to første kontraktene ble inngått rett før jul, og den siste nå i slutten av januar. Dette er tre søsterskip og blir våre bygge nr. 208, 209 og 210.

Brønnbåtene har en lastekapasitet på 3000 m3 og er bl.a. designet for åpen og lukket transport med RSW kjøling, lavt dypgående for smolt transport og dewatering-system for ferskvanns behandling av fisken m.m. Skrogene blir bygget i utlandet og nybygga skal overleveres rederiet i løpet av 2022.

To sentrale brønnbåtaktører: Roger Halsebakk (Sølvtrans, til v.) og Halvard Aas (Aas Mek. Verksted, til h.).

Båtene er topp utstyrt for transport av levende fisk i åpent og lukket system på en sikker og skånsom måte, null utslipp under lukket transport med overvåking, rensing og behandling av all vannsirkulasjon, filter system for oppsamling av lus, UV behandling av vann inn og ut av lasterommene, auto vaske og desinfisering anlegg, overvåking, regulering og logging av vannparameter m.m. Nybygga er designet for å trykk-losse til anlegg på land, til sortering, avlusing o.l., uten bruk av vakuum pumpe for mest mulig skånsom behandling av fisken.

Brønnbåtene er designet med shelterdekk som gjøre det langt tryggere for mannskapet for ferdsel på dekk i dårlig vær. Samtidig gir det mer plass for spesialutstyr under dekk.

Nybygga får følgende hoveddimensjoner

Lengde o.a. 76,96 m, bredde 17,80 m og dybde i riss 5,90 m. Lasterom volumet er på 3000 m3 som gir en kapasitet på føring av 400-450 tonn med levende fisk. Lasterommet er fordelt på to fiskebrønner, som er utstyrt med skyveskott og trykk laste- og lossesystem. Båtene vil ha innredning for 12 personer.

AAS 3002 ST-designet har slått an innen brønnbåtsektoren. Ill.: Aas Mek. Verksted AS

– Vi fra verftets side ser på desse kontraktene med Sølvtrans AS som meget viktig for vår posisjon som ledende brønnbåt bygger, og vi er svært glad for å føre videre det lange samarbeid vi har hatt med Sølvtrans AS, seier Halvard Aas i ei pressemelding.