Admiral Oliver Berdal og Asle Strønen på frokostmøte i regi av Bergen Næringsråd.

Ambisiøs plan for flåtefornyelse

Sjef sjøforsvaret Oliver Berdal kommenterte flåtefornyelsen som ligger i langtidsplanen.

Det var Bergen Næringsråd som nylig var arena for samtaler rundt den ambisiøse planen for flåtefornyelse i Sjøforsvaret. Admiral Oliver Berdal forklarte Sjøforsvarets rolle nasjonalt og internasjonalt. Fra næringens side deltok Asle Strønen i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

I Langtidsplanen for forsvaret (LTP) foreslår regjeringen å bygge til sammen 28 standardiserte fartøy etter sivile prinsipper, og i et nært samarbeid med sivilt næringsliv. Sjefen for Sjøforsvaret presenterte på et overordnet nivå fartøyene som skal bygges, mens Asle Strønen argumenterte for norsk bygging av fartøyene.

Norge har gjennom EØS-avtalen hjemmel til å kontrahere fartøyene nasjonalt, en mulighet som benyttes flittig internasjonalt. – Valg av design er enda ikke sluttført og vil i noen grad være førende for valg av byggeverft, sier Strønen i en kommentar. Han gjentar for øvrig nødvendigheten av at det etableres en «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene», en ordning som løse utfordringer næringen har overfor både sivil og militær skipsbygging. – Vi løfter argumentasjonen for denne inn i begrepet «Sikkerhet og beredskap» i en ny geopolitisk virkelighet, avslutter Asle Strønen.