God stemning: Glede i Heim kommune over ny byggekontrakt til Vaagland Båtbyggeri. Fra v. Tora Hofset, Heim Næringsforening, Håvard Røsvik, CMO/salgsdirektør Vaagland Båtbyggeri og Kristin Nyhagen, økonomisjef Vaagland Båtbyggeri.

AquaNor: Kontraktsignering, styremøte og storsamling om innleie

Temaene stod i kø da Norske Skipsverft samlet styret til møte på messen.

Men først gla’meldingen: Endelig kunne Vaagland Båtbyggeri offentliggjøre kontrakten med Frøy Aquaressurs om bygging av en 28,00 meter batteri hybrid arbeidsbåt. Levering er avtalt til ultimo 2024.

Teams med Wikborg Rein

Medlemmene av Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft er invitert til et stormøte om innleie-problematikken den 31. august. Møtet skjer på teams, og det er advokater fra Wikborg Rein som redegjør for hvordan regelverket bør forstås. Innleierestriksjonene skaper reelle utfordringer som kan redusere aktivitetsnivå og sysselsetting, frykter man fra bransjehold.

Kulepunkter for næringen

Styret i Norske Skipsverft benyttet messen til å samle troppene og gjennomførte et godt møte. Med fokus på kjerneområder som innleierestriksjonene, sediment-saken, konsekvensene av grunnrenteskatten, manglende finansierings- og garantiordninger, behovet for en forskuddsgarantiordning for skipsverftene, kommende krav om nullutslipp i havbruksnæringen og i supply-flåten og, ikke minst, Markedsdagen 26. oktober da ordførere, næringssjefer og lokalpolitikere inviteres til en verftsamling i Ålesund. – Det er god aktivitet i organisasjonen og vi har flere utvalg som konsentrerer seg om spesielle kjerneområder, sier styret i en uttalelse.

AquaNor oppsummert

– Veldig god messe, sier Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft og direktør på Fitjar Mek. Verksted AS. – Det har vært stor aktivitet og masse positivitet, men grunnrenteskatten holder igjen på investeringslysten hos oppdretterne. Konsekvensutredningen som vi etterlyste fra dag én, ville vist det som vi nå erfarer.

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft hadde ingen fellesstand for sine medlemmer på AquaNor 2023. Men flere av medlemsverftene hadde selvstendige stands på messen; Aas Mek. Verksted, Bømlo Skipsservice, Fitjar Mek. Verksted, Heim Maritime, Salthammer Båtbyggeri, Vaagland Båtbyggeri og VARD Group.