M/S "Gamle Oksøy" av Kristiansand, ex. "Oksøy", Brødrene Lothe, Haugesund, 1962 med de tre seilskutene "Statsraad Lehmkuhl", "Sørlandet" og "Christian Radich" - et mektig skue i Arendal.

Arendalsuka – Hvem styrer virkemiddelapparatet?

14. august 2023, Pollen i Arendal: Hvem styrer virkemiddelapparatet?

Dagen har vært god, men hektisk. For Norske Skipsverft handler Arendalsuka om å påvirke, om å være til stede. Om å fortelle at en norsk Forskuddsgarantiordning for skipsverftene er lovlig etter EØS-avtalen.

Et torg smekkfullt av politiske partier-telt og engasjerte politikere var et naturlig sted å begynne dagens vandring. Men litt fåfengt dessverre. Lokalpolitikerne som stod på stand var ikke mye orientert mot skipsverftene. Joda, norsk skipsbygging er viktig det, og at det offentlige plasserer sine egne byggekontrakter ved norske skipsverft var soleklart det. Men deretter var det stopp, bokstavelig talt. Andre temaer er langt mer interessante.

Men men – da har en bransjeorganisasjon som Norske Skipsverft en oppgave å gjøre. I mylderet av spennende foredrag og debatter valgte vi temaet «å jobbe sammen mot felles mål», en debatt om virkemiddelapparatets rolle i norsk næringsliv. Og som alltid, primært med eksport for øyet.

Om barnet og badevannet

Denne oppmerksomheten på «eksport» og virkemiddelapparatet sliter vi litt med. Det blir lett fokus på start-ups og billig-salg av norskutviklet innovasjon.

Med virkemiddel-kameratene i førersetet eksporter Norge skipsdesign og -utstyr for bygging av skip som skal seile i norske farvann til skipsbyggere i lavkostland, nasjoner med langt lavere HMS- og lønnsstandarder enn det vi (regjeringen Støre) aksepterer her hjemme. Litt underlig, er det ikke? Kanskje skulle virkemiddelapparatets engasjementer avsluttes når kunden passerer EUs yttergrenser?

Etter å ha hørt virkemiddelapparatet fortelle om egne suksess-historier, satt vi igjen med en oppfatning av at noe manglet. Vel har det norske virkemiddelapparat sitt fundament i EU’s taksonomi og plan for bærekraftig bank og finans, men det er nasjonale handlingsrom å utnytte så fremt det er politisk vilje til det. Og der var det som manglet ja; politisk styring av et stadig mer svulmende virkemiddelapparat.

Norsk forskuddsgaranti er lovlig

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har i noe tid nå arbeidet aktivt for å få etablert et produkt i virkemiddelapparatet som kan avlaste verftets egen likviditet, i motsetning til det å avlaste bankenes engasjementer som ikke bedrer skipsverftets konkurranseevne.

Norske Skipsverft vil ha etablert produktet «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene». Argumentasjonen er godt kjent hos politisk og administrativ ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet. Også Eksfin har førstehåndskjennskap til disse samtalene.

For å underbygge Norske Skipsverft sin argumentasjon har vi fått utarbeidet et juridisk notat som slår fast at EØS-avtalen gir norske myndigheter handlingsrom til å opprette en slik ny ordning.

Og da har vi forklart hva vi mener manglet i dagens debatt. En aktiv politiker-rolle som forventer at virkemiddelapparatet også legger til rette for tradisjonell norsk industrivirksomhet på nes og i fjordarmer langs kysten.

Altså – når folk sier at man ikke må kaste barnet ut med badevannet, så handler det om at man ikke må bli så overivrig at man lar noe som fungerer gå over styr for å fremme noe nytt.