Her er SVs stortingsrepresentant Birgit Oline Kjerstad flankert av Hans Jørgen Fedog (til v.) og Asle Strønen etter møtet.

Årets første politiske møte

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft møtte SV på Stortinget den 17. januar. – Et konstruktivt møte, heter det i en uttalelse etterpå.

Som fjoråret ble avsluttet, startet også 2024 med politisk møte på Stortinget. I årets første møte hadde Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft samtaler med representanter for SV. – Møtet var viktig, og konstruktivt for den videre prosess med å skape gode rammevilkår for norsk verftsnæringen, heter det i uttalelsen.

«Forskuddsgarantiordning for skipsverftene»

Det var daglig leder i BNS Asle Strønen og Hans Jørgen Fedog/CEO Green Yard Kleven som deltok i møtet på vegne av skipsverftene.

Blant sakene som ble diskutert var virkemiddelapparatets geografiske operasjonsområder og mulige garantiløsninger innrettet for skipsverftenes behov. – For næringen er det særlig viktig å få etablert en «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene». – Vi presenterte gode skisser for hvordan dette er mulig og lovlig å etablere, og avventer nå videre politisk behandling, sier Hans Jørgen Fedog.