Bergen i april, - vakrere blir det ikke. Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft ønsker velkommen til årsmøte 25. og 26. april.

Årsmøte i april

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft innkaller alle sine 24 medlemsverft til Årsmøte i Bergen.

Med 24 medlemsverft favner Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft (BNS) over hele spekteret av norsk skipsbygging. Kompetansen i gruppen er verdensledende og består av virksomheter innen nybygging, ombygging, reparasjon og resirkulering. Se medlemslisten her.

Årsmøtet 2024 arrangeres i dagene 25. og 26. april på Scandic Ørnen i Bergen. Det blir både en lukket del for medlemmene og en mer åpen del med eksterne foredragsholdere. – Fokus er først og fremst på samhandling og erfaringsutveksling internt i gruppen, sier Asle Strønen, daglig leder i BNS, og forteller at ikke-medlemmer som ønsker å delta kan henvende seg til sekretariatet.

Mange av de 24 medlemsverftene sender to eller flere representanter til årsmøtet. Dette er en utvikling som har forsterket seg de siste årene, og høy deltakelse sikrer et godt mangfold i samtalene på møtet.

Aktuelle næringspolitiske saker, trender og markeder vil bli diskutert. Styret er opptatt av god relasjonsbyggingen og registrerer at den forsterkes ved at mange av medlemmene tar med seg ektefelle/partner til Bergen. – Vi lager et eget partner-program for fredagen som vil vise Bergen fra sin fineste side, forsikrer Strønen.

Medlemmene vil motta påmeldingsskjema medio februar måned.