Dessverre setter smittevernreglene som følger av covid-19 pandemien begrensninger også for Årsmøtet til Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon. Neste ordinære Årsmøtet blir i mars 2021. Foto: Hans Olav Svarstad

Årsmøtet 2020 kansellert

Styret i Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) har besluttet å kansellere Årsmøtet for inneværende år. Man legger til grunn at covid-19 pandemien tillater at Årsmøtet 2021 går som ordinært i mars måned til neste år.

Styret i NSSM gjennomførte et digitalt møte torsdag den 24. september 2020. Etter grundige diskusjoner om smittevernsituasjonen besluttet styret å kansellere årets Årsmøte. Etter foreningens lover skal Årsmøtet gjennomføres innen utgangen av mars måned hvert år. Men på grunn av pandemien bestemte styret tidlig i mars at Årsmøtet for 2020 måtte utsettes, og man antydet da oktober som en aktuell måned.

Status er at styret av smittevernhensyn har besluttet at Årsmøtet 2020 utgår. Det samme gjelder også det planlagt styremøtet den 15. oktober. Digitale møter vil bli gjennomført ved behov.

Neste fysiske styremøte er avtalt til torsdag 10. desember, da blir også vararepresentantene invitert. Vi regner med at møtet avholdes i Ålesundregionen.