Bergen - vakker som alltid og igjen arena for Årsmøtet til Norske Skipsverft.

Årsmøtet 2022, 25. mars i Bergen

Norske Skipsverft arrangerer Årsmøtet 2022 i Bergen den 25. mars. Vi satser på den fysiske varianten.

– Vi inviterer alle medlemmene av foreningen til Årsmøte i Bergen fredag den 25. mars, forteller styreleder Hugo Strand. – Det skal bli godt å samles igjen, derfor håper vi at det fysiske alternativet lar seg gjennomføre.

Årsmøtet skal behandle formelle saker gitt av foreningens lover. I tillegg skal vi på Årsmøtet diskutere en rekke dagsaktuelle temaer for verftsindustrien. I hvilken grad vi skal satse på dette selv eller invitere eksterne foredragsholdere, vil bli avgjort nærmere avviklingen av Årsmøtet. Ansvarlighet i forhold til pandemien vil selvsagt bli avgjørende for vurderingen av dette.

Og dessuten, det sosiale som er viktig. Det å møtes som skipsbyggere, enten det er reparasjon/service eller nybygging, er veldig godt. Foreningen skaper en unik plattform for faglig påfyll, hygge og festligheter. Også i år har vi valgt Hotel Norge by Scandic i Bergen for vår arena. Årsmøtedagen er fredag 25. mars med middag og mulig show/revy om kvelden (C19 styrer muligheten for evt. revy), overnatting på hotellet og en mer uformell kort samling etter frokost lørdag 26. mars. Sekretariatet følger opp med mer informasjon etter hvert som vi nærmer oss, og husk: Sett av datoen!