Vidar Ulriksen (Ap) er statssekretær for fiskeri- og havministeren. Foto: NFD

Årsmøtet – samler skipsverft fra hele Norge

Stor deltakelse fra politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.

Årsmøtet til Norske Skipsverft samler verftseiere og -ledere fra hele landet. – Deltakelsen blir god og programmet spennende, fastslår Asle Strønen i Norske Skipsverft. – NFD stiller med flere representanter til Årsmøtet, derav to statssekretærer.

Odd Steinar Åfar Viseth (Ap) er statssekretær for næringsministeren. Foto: NFD

Møtet åpnes fredag 24. mars av tidligere næringsminister Monica Mæland, nå adm.dir. i Bergens Næringsråd, mens statssekretær Vidar Ulriksen (Ap) i Nærings- og fiskeridepartementet holder åpningsinnlegget i møtets åpne del. Tilstede er også statssekretær Odd Steinar Viseth (Ap) og andre fra departementet. Det politiske interessen for Årsmøtet er altså betydelig. Møtet avsluttes til lunsj lørdag 25. mars.

Verftsdirektør ved Fitjar Mek. Verksted AS, Hugo Strand, er styreleder i Norske Skipsverft. Foto: FMV

Styreleder Hugo Strand er tydelig fornøyd med programmet for årsmøtedagene. – Vi har invitert til spennende dager med aktuelle temaer næringen, sier han. Strand fremhever den gode deltakelsen fra departementet og poengterer at næringen tar et aktivt ansvar for det grønne skiftet.

– I det politiske ordskiftet må vi understreke betydningen av like konkurransevilkår internasjonalt og at det å utbalansere ulikheter i rammebetingelsene vil gavne norsk sysselsetting og verdiskaping, sier Asle Strønen til slutt.

 

Program for årsmøtedagene 2023, 24. og 25. mars

09.00 – Registrering, konferanseavdelingen, 2. etg. Hotel Norge, i Bergen

09.30 – Velkommen og innlegg ved sekretariatsleder Asle Strønen

09.40 – Hilsen til årsmøtedelegatene ved Monica Mæland, adm.dir. Bergen Næringsråd

09.45 – Styreleder Hugo Strand taler til Årsmøtet.

Orientering om Strategiutvalgets arbeid ved Olav Linge Fiskerstrand og Kristin Nyhagen

10.00 –

 • Sak 1: Styrets beretning for 2022
 • Sak 2:Foreløpig regnskap med balanse for 2022
 • Sak 3: Fastsettelse av kontingent for 2023
 • Sak 4: Budsjett for 2023
 • Sak 5: Valg
 • Tre styremedlemmer for to år
 • Tre varamedlemmer for ett år
 • Leder for ett år
 • Nestleder for ett år
 • To årsmøtedeltakere til å undertegne møteprotokollen
 • Ett medlem til valgkomitéen for 2023, sekretariatet er komitéleder
 • Sak 6: Eventuelt

10.45 – Speed dating på nssm-vis, presentasjon av nye medlemmer etter Årsmøtet 2022: Havyard Leirvik AS, Bømlo Skipsservice AS og Fjellstrand AS.

11.10 – Påfyll av kaffe

11.20 – Erfaring med bygging for offentlig anskaffelse. Case med Vaagland Båtbyggeri sitt kystnære forskningsfartøy for UiT, Norges arktiske universitet. Ved daglig leder Gunnar A. Nordbø og salgsdir. Håvard Røsvik.

11.35 – Markedet som forsvant i kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina. Ved Rolf Fiskerstrand, konsernsjef Fiskerstrand Holding AS. Han vil også presentere sine visjoner om hvordan finansiere volumet i Det grønne skiftet, i forkant av presentasjonen fra Grønt Skipsfartsprogram etter lunsj.

12.00 – 13.00 – Lunsj

13.00 – Velkommen til den åpne delen av Årsmøtet, ved Asle Strønen

13.05 – Innlegg ved statssekretær Vidar Ulriksen, Nærings- og fiskeridepartementet

13.25 – Erik W. Jakobsen, Menon, «A bird’s view» på skipsverftene

13.55 – Hans-Christian Wintervoll, Grønt Skipsfartsprogram: Mer norsk skipsbygging

14.10 – Kaffe med pausemat

14.20 – Can European Shipyards be Smarter? Insights from the SEUS Project. Henrique M. Gaspar Professor at the Dept. of Ocean Operations and Civil Engineering (IHB), Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

14.40 – Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft; hvordan være en politisk pådriver. Ved Jon Georg Dale, First House

15.00 – Sedimentsaken. «Status i Nord» ved Anders Stoltz-Rasmussen, daglig leder ved Frydenbø Industri Blokken AS, per teams

plenumsdiskusjon – erfaringsutveksling

15.25 – Oppsummering ved styreleder Hugo Strand

15.30 – slutt

16.30-18.30, middag på hotellet

19.00-21.30, show i Grieghallen

22.00 samling i egen bar

Lørdag 26. mars

Frokost i område merket for Norske Skipsverft. Uformell avslutning av Årsmøtet med samling i Studiosuiten kl. 09.30 til 11.00.