Båtbygg AS skal levere denne til Australia våren 2020. Ill.: Skipskompetanse

Austral Fisheries kontraherer fiskefartøy ved Båtbygg AS

I mai 2018 offentliggjorde Båtbygg AS på Raudeberg kontrakt på bygging av et SK-4260 fiskefartøy for australske Austral Fisheries.

Båten får hoveddimensjoner 66,90 x 15,00 meter og skal kombinere trål, line og teinefiske – en kombinasjon som er ukjent på våre breddegrader. Forventet overlevering er oppgitt til våren 2020. Båtbygg har en lang historie sammen med Austral Fisheries i tidligere ombyggings prosjekter, og var et naturlig valg når de skulle bygge nytt fartøy.

Fangstmetodene er spesialtilpasset fartøyet.

Rederiet er et av Australias største integrerte kommersielle fiskeriselskaper med interesser i både hav- og rekefiske. Fartøyet får klasse i Bureau Veritas med notasjon: Bureau Veritas IHullMach, Fishing Vessel, Unrestricted Navigation, AUT-UMS, AVM-APS, ICE IC, MON-SHAFT.

Innredningen arrangeres for 40 mann i 26 lugarer. Fartøyet er rigget slik at det kan veksle mellom alle tre fiskerityper på én og samme tur uten å måtte rigge om fra en drift til en annen.