Styret i Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon: Fra v. Peter Kristjan Vaagland, Hugo Strand (leder), Kenneth Sekkingstad, Halvard Aas (nestleder) og Jarle Gunnarstein.

Avholdt styremøtet på Aas Mek. Verksted

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon gjennomførte styremøtet den 27. august på Aas Mek. Verksted AS, Vestnes. Styret i NSSM var blant annet opptatt av hvordan covid-19 pandemien preger verftsnæringen.

Blant medlemsverftene karakteriseres ordresituasjonen fortsatt som grei. Mange verft har godt med arbeid innen nybygging samtidig som oppdragsmengden innen service/reparasjon holder seg på et godt nivå. Mens årets ordreinngang på nybyggingsoppdrag under 50 millioner kroner oppleves som god, er bildet helt annerledes når det gjelder kontraheringer hver over 50 millioner kroner. Her er det kun inngått 12 kontrakter til en samlet verdi av urovekkende lave 2,9 milliarder kroner. Styret frykter at den lave ordreinngangen fortsetter ut inneværende år og kanskje også ut 2021.

Foruten markeds- og sysselsettingssituasjonen ble også verftenes rammevilkår grundig drøftet. Styret etterspurte Enova som kapasitet for støtte til landstrømanlegg ved skipsverftene og viste i den forbindelse til et skriftlig spørsmål i Stortinget fra Ruth Grung (AP) til Klima- og Miljøministeren. Videre gjorde styret en grundig diskusjon om forbedringspunkter i den innenlandske finansieringsordningen Skipsordningen, behovet for en statlig garantiordning for verftenes egne tilbakebetalingsgarantier, samt de industrilekkasjer som følger av myndighetenes praktisering av finansieringstilbud etter Parts of Ship.

Styremøtet den 27. august 2020 ble avholdt på Aas Mek. Verksted AS.

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon er i dialog med myndighetene om disse punktene.