M/Tr. "Berlin" ved utrustingskaien til Vard Brattvaag. Foto: VARD/Kristin Støylen

«Berlin» – hekktråler fra Vard Brattvaag

Byggenummer 931, M/Tr. «Berlin», ble kontrahert ved VARD i april 2022 og overlevert fra Vard Brattvaag den 27. februar 2024.

Kontrakten gjaldt design og bygging av en hekktråler for Deutsche Fischfang-Union GmbH & Co. KG. Designen er VARD 8 03 og er utviklet for å møte de siste kravene til fiskehelse, effektivitet og miljøvennlig drift.

Adm.dir. i Vard Group Albert Maestrini uttalte i forbindelse med overleveringen at han var henrykt over å kunngjøre den vellykkede leveringen til DFFU. – Jeg vil takke det bemerkelsesverdige teamet i VARD for å navigere utfordringer sammen og levere fartøyet med presisjon, sa Maestrini.

Baldvin Thorsteinsson, adm.dir. i DFFU, omtalte «Berlin» som sentral for DFFU og påpekte at en betydelig endring med dette nye fartøyet er dets rekefangst- og prosesseringsevne som utvider porteføljen av produkter produsert om bord.

Hoveddata:

Loa. – 84,00 meter

Bredde – 16,70 meter

Maks. dypgående: 6,85 meter