Designbenevnelsen på nybygget er FX101. Ill.: Ulstein

Bluewild kontraherer fabrikktråler ved Westcon Yards

Westcon Yards er tildelt oppdraget med å bygge en fabrikktråler for fiskebåtrederiet Bluewild AS i Ålesund, som blant annet sikrer verftet sysselsetting ut 2023.

Skipet som Westcon Yards skal bygge er en Ulstein-designet fabrikktråler med X-Bow på 73,20 meter. Nybygget, som er verftets byggenr. 41, får lasterom på om lag 2000 kubikkmeter og utrustes med trippeltrål og pelagisk trål. Prosjektet skal bygges etter Ecofive-standarden fra Bluewild som setter ambisiøse krav til energiforbruk, utnytting av fangst og kvalitet på sluttproduktet.

Blant annet blir det installert hybrid kraft- og fremdriftssystem støttet av en batteripakke som sikrer bedre utnyttelse av energi og lagring av overskuddsenergi fra vinsjer og overskuddsvarme fra motorer. Fremdriftssystemet og systemintegrasjonen muliggjør minimum 25 prosent reduksjon i drivstoff forbruk, per kilo produsert fiskeprodukt, sammenlignet med et tradisjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner kan dette øke til 40 prosent.

Fra v. adm.dir. Runar Muren i Ulstein Design & Solutions, Endre Matre (leder teknisk og nybygg) i Westcon Yards, adm.dir. Tore Roaldsnes i Bluewild, prosjektleder Geir Heggen i Westcon og salgssjef Lars Ståle Skoge i Ulstein Design & Solutions.

– Vi er glade for tilliten fra Bluewild, og ser fram til et godt samarbeidet i årene som kommer. Westcon Yards ser videre fram til et godt samarbeid med utstyrsleverandørene som i all hovedsak er fra det norske maritime klusteret, sier Endre Matre, leder for nybygg ved Westcon Yards.

Westcon Yards har mange tiårs erfaring med bygging av fiskebåter og offshore-fartøyer. I tillegg er verftet, med lokasjoner i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland, ledende i Nordsjøen i ombygginger og reparasjoner av skip og rigger. På disse lokasjonene har Westcon de siste årene investert mer enn 300 millioner kroner i oppgraderinger for ytterligere å styrke posisjonen inn mot tradisjonelle markeder som fiskeri, industri og forsvar.

– Vår strategi er å bygge aktivitet utover offshore-markedet og vi er svært tilfredse med at vi gjennom denne kontrakten viser at vi fortsatt er konkurransedyktig innen bygging av fiskebåter. Det er et tøft, internasjonalt marked, og i lag med våre ansatte er vi fornøyde med å kunne høste frukter av det arbeidet som er lagt ned i alle ledd for å øke konkurransekraften, samtidig som vi er ydmyke for den tilliten våre kunder viser oss, sier Endre Matre.

Fakta om «Ecofive»:

  • Lengde: 73,20 m
  • Skipet skal fiske etter kvitfisk og reker
  • Innredning for 30 personer
  • Bygges av Westcon Yards på oppdrag fra Bluewild AS
  • Ferdigstilles i Q4 2023