Fiskerstrand Verft AS er ett av 24 medlemsverft i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft. Foto: Verftet

BNS’ årsmøte 2024

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har avholdt sitt årsmøte for 2024.

Bergen en vårdag, og maritime diskusjoner – kan det bli bedre? Stemningen var god da styreleder Hugo Strand åpnet Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft sitt årsmøte 2024 i Bergen. Dagene torsdag til lørdag, 25.-27. april, var spekket med faglige innlegg og grundige diskusjoner. I tillegg arrangerte organisasjonen et ledsager-program med lunsj på den nyoppussede Fløirestauranten.

Ledsagerne til årsmøtet opplevde Bergen i nydelig vær og med utsikt fra Fløyen.

Etter at diskusjonene om styrets beretning for 2023, regnskapet for 2023 og budsjettet for 2024 var vel i havn, gjorde årsmøtet valg til styret i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.

Det nye styret er:

Hugo Strand ble gjenvalgt som styreleder i Norske Skipsverft.

Hugo Strand, Fitjar Mek. Verksted – styreleder

Olav L. Fiskerstrand, Fiskerstrand Verft – nestleder

Halvard Aas, Aas Mek. Verksted,

Bård Meek-Hansen, GMV 2.0 og

Kristin Nyhagen, Vaagland Båtbyggeri.

Samt vararepresentantene

Gunnar Jan Oma, Oma Baatbyggeri

Agnar Lyng, Stadyard og

Hans Jørgen Fedog, Green Yard Kleven.

Årsmøtets hederlige omtale

Sjef på Larsnes Mek. Verksted, Jarle Gunnarstein, har vært medlem av styret i Norske Skipsverft i en årrekke.  Han tok ikke gjenvalg i år og ble takk av for mangeårig innsats for næringens beste med taler og gaver.

Les mer om Jarle Gunnarstein her.

I år gikk turen med båt til Cornelius Sjømatrestaurant med RÅbar og fem-retters middag.

Dagsaktuelle temaer

Kort oppsummert diskuterte delegatene til årsmøtet temaer som den nylig presenterte langtidsplanen for Sjøforsvaret, sediment-saken, innleie-regelverket, behovet for en Forskuddsgarantiordning for skipsverftene, revisjon av Skip2000-kontrakten, virkemiddelapparatet, grunnrenteskatt, kvotemeldingen og mye mer.

Det sosial er et viktig element på årsmøtet til Norske Skipsverft. Irene Wergeland i Wergeland-gruppen/Solund Verft (til høyre) i samtale med Tor Leif Mongstad, Havyard.

Fremover skal sekretariatet og arbeidsgrupper jobbe tett opp mot LO og Fellesforbundet for å se på felles ståsteder til beste for sysselsetting og aktivitet i næringen. Styret takker interne og eksterne innledere for aktiv deltakelse og gode innspill til bransjens beste.