Hugo Strand er direktør ved Fitjar Mek. Verksted AS, et verft som satser stort på norsk skrogbygging. I disse dager har FMV arbeid med en bløggebåt av eget design, to arbeidsbåter og en taretråler. Foto: Norske Skipsverft

Bygger komplett i Norge

Fitjar Mek. Verksted har tatt skrogbyggingen hjem, en suksess-story

Direktør ved Fitjar Mek. Verksted AS, Hugo Strand, forteller at skrogprisen for nybygg nå utgjør ca. 25 prosent av total byggekostnad. – Alle fartøy vi har levert i det siste og som er under bygging nå utføres komplett på FMV, forklarer han. – I år leverer vi fire nybygg til kontraktsverdi av ca. 650 millioner kroner og når skrogene til alle disse er bygget lokalt, da blir verdiskapingen stor.

Skrogbygging på FMV

Skrogbygging på FMV gir både arbeidsplasser og økonomiske ringvirkninger, kortere leveringstid, lavere prosjektrisiko, bedre kvalitet og styrking av det norske maritime clusteret. – Det er positivt for våre kunder, våre leverandører, oss selv, lokalsamfunnet og regionen, finansvesen og ikke minst Staten, fastslår Hugo Strand som også er styreleder i Bransjeforeningen Norske Skipsverft.

– Det er vinn – vinn i 6. potens, minst, sier han med et smil.

Hvorfor FMV gjør det?

Fordi vi er dyktige nok til å gjøre det, har egne design og i noen grad infrastruktur som er tilpasset det, og fordi vi liker norsk verdiskapning, er det kontante svaret fra verftsdirektøren. I tillegg gir kombinasjonen stål/rør/malingsarbeid nybygg synergier med tilsvarende for ombyggingsprosjekter.

– Dette sagt, vi kunne trolig ha tjent like mye om ikke mer dersom vi for eksempel hadde investert i et polsk skrogverft, sier Strand avslutningsvis og mener at det er på høy tid at også andre enn våre kunder begynner å verdsette komplett bygging i Norge, for eksempel Staten.