M/S "Nord-Fugløy" er av SK-3151 design og leveres fra Larsnes Mek. Verksted på tampen av 2022.

Camaro kontraherer ved Larsnes Mek. Verksted

Camaro Fiskeriselskap, Skipskompetanse og Larsnes Mek. Verksted offentliggjorde den 10. mars 2021 at det er inngått avtale om bygging av et nytt snurrevad/notfartøy til Roger Nilsen i Nord-Lenangen, Tromsø.

Fartøyet får verftets byggenummer 69, døpes «Nord-Fugløy», har designbenevnelse SK-3151 og skal overleveres eier mot slutten av 2022.

– Designet er tilpasset rederiets driftsgrunnlag og operasjonsområder, herunder de klimatiske utfordringer som fiskefartøy i nordlige farvann kan møte på, heter det i felles pressemelding fra partene. – Fartøyet utrustes for effektivt og miljøvennlig fiske med snurrevad og not, kombinerte fisketanker for føring av både levende fisk, nedkjøling ved ising i kar, nedkjøling i RSW, samt lagring i fryserom. M/S «Nord-Fugløy» bygges også med sterkt fokus på mannskapets sikkerhet, arbeidsmiljø og bo-komfort, gode HMS løsninger samt utviklingsmuligheter.

For å støtte rederiets forventninger til god driftsøkonomi og minimalt miljøavtrykk i alle relevante driftskondisjoner, arrangeres fartøyet med stor propell, to-steps gir, variabel turtallsgenerator, take me home-løsning og batteripakke på ca. 1,0 MWh. Fartøyet ansees å imøtekomme fremtidens krav og forventninger til minimalt miljøavtrykk.

Rederiet håper dette sammen med et sterkt fokus på råstoff-kvalitet kan gi utslag i markeds preferanser hos selskapets kunder.

Fartøyet bygger videre på de gode erfaringer Skipskompetanse og Larsnes Mek. Verksted, hver for seg og sammen, har høstet gjennom tidligere prosjekter. Samtidig inneholder designet nye innovasjoner som vil forlenge fartøyets operasjonsvindu, øke kvaliteten på fangst og gi bedre sikkerhet til mannskapet under fiske.

Kontrakten er med på å styrke Skipskompetanse sin målsetning om økt aktivitet innen utvikling og design av fremtidsrettede fiskefartøy og fortsetter Larsnes Mek. Verksted sin rekke med suksessfulle og lønnsomme fartøyprosjekt både innen oppdrett og villfisknæringen.

Skipskompetanse har gjennomført mange vellykkede prosjekt sammen med Larsnes Mek. Verksted og er svært fornøyd med å lande byggingen av nok et fartøy til norske redere hos et norsk verft. Partene er særlig fornøyd med at støtten fra virkemiddelapparatet brukes for å stimulere norske prosjekt med norsk utstyr og, ikke minst, bygging i Norge.