Også verftsindustrien kan sprette champagneflasken. Her er næringsminister Monica Mæland gudmor for miljøfergen "Ampere". Foto: Skipsrevyen

D-dag for Innenlandsordningen

Den såkalte Innenlandsordningen står fast i Statsbudsjettet for 2018. Regjeringen følger opp sin proaktive næringspolitikk overfor norsk verftsindustri.

Tirsdag den 29. august 2017 offentliggjorde næringsminister Monica Mæland at regjeringen vil legge frem et forslag i Statsbudsjettet for 2018 om en innenlands finansieringsordning for bygging av skip ved norske verft. – Helt i tråd med bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft sin strategi om å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft, når disse skipene skal brukes i Norge, sier styreleder Hugo Strand.

Frem til nå har norske rederier kunnet dra veksler på gunstige låne- og garantiordninger gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge såfremt kontrakt på bygging av nytt skip plasseres ved et utenlands verft, og forutsetningsvis ikke ved et norsk. – Vi har lenge vært en pådriver for å fjerne denne asymmetrien i regelverket, forklarer Asle Strønen, adm.dir. i Norske Skipsverft. – Vårt mål har vært å justere regelverket slik at ressursene til GIEK og Eksportkreditt også kan benyttes i en innenlands finansieringsordning.

I dag, 12. oktober 2017, er D-dagen for Statsbudsjettet. Hugo Strand, som er adm.dir. ved Fitjar Mek. Verksted AS, sier i en kommentar at industrien er svært tilfreds med regjeringens proaktive næringspolitikk overfor norsk verftsindustri.

Asle Strønen poengterer at regjeringen viderefører sin politikk om å komme verftsindustrien i møte i en periode hvor ordreinngang og sysselsetting er under press. – Vi mener at dette tiltaket vil stimulere vekst og omstilling i industrien som i all hovedsak er typiske distriktsarbeidsplasser, sier Strønen. Regjeringens forslag omfatter alle typer nybygg (over 100 brt.) og vesentlige ombygginger (over 1000 brt.).

Les pressemeldingen fra NFD her.

Fortsatt gjenstår et arbeid med å få finansieringsordningen omsatt i praktisk virke. Høringsrunder og vedtak må gjennomføres. – Vår innsats nå er å sikre at myndighetene i detaljene følger opp de positive hovedlinjene i forslaget, sier Hugo Strand og Asle Strønen til slutt.

Les intervju med Otto Søberg, adm.dir. i Eksportkreditt Norge, her.