Dag Vikestrand, ny daglig leder ved Fiskerstrand Verft AS

Dag Vikestrand – ny CEO Fiskerstrand Verft

Dag Vikestrand er ansatt som ny daglig leder ved Fiskerstrand Verft AS. Han er 56 år og bor i Tennfjord. Han er i dag senior vice president (verftsdirektør) ved Vard Brattvaag.

Dag Vikestrand er utdannet ingeniør fra Trondheim Ingeniørhøyskole, maskinlinjen med spesialretning drift & vedlikehold av maritime maskineri systemer.

Han har i hele sin yrkeskarriere arbeidet i den maritime næringen, i hovedsak i verftsindustrien på Sunnmøre. I en årrekke var han en del av salg-/markedsavdelingen i Vard Group og i tillegg til nåværende stilling som verftsdirektør for Vard Brattvaag siden 2019, hadde han tilsvarende stilling ved Vard Langsten i Tomrefjord fra 2013 til 2017.

Fra sin tidligere yrkeskarriere har Vikestrand erfaring som inspektør og prosjektleder i seismikk selskapet Schlumberger, Western Geco, samt som skipsrørlegger og maskinmontør ved verft. Han har også hatt en rekke styre- og tillitsverv knyttet til både yrke- og frivillig virksomhet, og er nå styreleder i Maritimt Forum Nordvest. Det er en svært kompetent og erfaren leder Fiskerstrand Verft får om bord.

Dag Vikestrand vil etterfølge Magne Standal som leder av Fiskerstrand Verft AS. Etter å ha arbeidet ved verftet siden 1985, herav som daglig leder siden 2016, går Magne over i pensjonistenes rekker på nyåret 2023.

Fiskerstrand Verft AS er medlem av Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon. Olav Linge Fiskerstrand, viseadm.dir/teknisk sjef, er styremedlem i NSSM.