Dag Vikestrand

Dag Vikestrand, ny daglig leder ved Fiskerstrand Verft AS