Byggenummer FMV39 er en båt med designbenevnelsen Prossess P43 fra Fitjar Mek. Verksted AS.Lastekapasiteten er oppgitt til 300 tonn og nybygget skal ferdigstilles i desember 2018.

Effektiv stålproduksjon ved Fitjar Mek. Verksted

I 2010 begynte Fitjar Mek. Verksted AS sin satsing på skrogbygging hjemme. Siden den gang har verftet bygget komplette arbeidsbåter på Fitjar. FMV39 Napier og FMV40 Kystverket markerer en foreløpig topp i dette arbeidet.

I 2016 leverte FMV hele 10 båter og i 2017 ble det 8 båter – alle med skrog bygget hjemme. I disse dager er verftet godt i gang med sine hittil to største nybygg; FMV30 Napier og FMV40 Kystverket, en prosessbåt og et multifunksjonsfartøy på hhv. 43 og 47 meters lengde. – Fartøy større enn dette skrogbygger vi i utlandet, forklarer verftsdirektør Hugo Strand.

Fitjar Mek. Verksted AS har investert mye i anlegg, infrastruktur og produksjonsmetodikk for å kunne produsere komplette fartøy kostnadseffektivt i Norge. – Med dagens kostnader og valutakurser er det mulig å gjøre dette konkurransedyktig om man ser hele byggeprosessen under ett, poengterer Strand. Og med nye løft innen infrastruktur kunne vi vært konkurransedyktige også på skrog opp til ca. 60-65 meter, sier han.

Du kan lese hele saken fra FMV her.