Næringsminister Jan Christian Vestre skal ha for ambisjonene, men verktøykassen han har for skipsverftene er fortsatt tom. - Det skal vi gjøre noe med, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft.

Eksportstrategien: Høye ambisjoner, tom verktøykasse

Da næringsminister Jan Christan Vestre i Ålesund i går kveld presenterte sin nye eksportsatsing for maritim eksport utelot han den viktigste håndsregningen han kunne gitt norsk verftsindustri; nemlig en Forskuddsgarantiordning for skipsverftene.

Næringsministeren har store ambisjoner, men han fyller ikke verktøykassen som må til for å nå sine mål. Det er skuffende og gjør at vi nå konkret vil gå glipp av nye oppdrag som kunne skapt nye arbeidsplasser, sier Hans Jørgen Fedog, daglig leder i Green Yard Kleven, i en kommentar.

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft har lenge samarbeidet med regjeringen for å få på plass en Forskuddsgarantiordning. Etter langvarig dialog med regjeringen har skipsverftene både innhentet juridisk og finansiell dokumentasjon over hva som skal til for å kunne levere en slik ordning. Nå gjenstår kun en politisk beslutning, ordningen slik den foreligger er lovlig i forhold til EØS-regelverket.

– Vi hadde forventet at regjeringen nå brukte dette kunnskapsgrunnlaget for å bidra til å styrke norske skipsverft sin konkurransekraft, dagens melding fra Vestre representerer så langt en tapt mulighet, mener Fedog.

Regjeringen fremmer til sammen 10 satsingsområder i eksportstrategien. Problemet med forslagene er at Norge kan ende opp som eksportør av teknologi, fremfor at vi videreutvikler hele bredden i den maritime klyngen. Det blir ingen sterk og fremtidsrettet maritim klynge dersom ikke konkurransekraften til norske skipsverft sikres.

Næringen etterlyser politisk dynamikk

– Dagens eksportstrategi representerer en tapt mulighet for ny og rask vekst i verftsnæringen, men Vestre har fortsatt mulighet til å hente seg inn, poengterer Asle Strønen, daglig leder i bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Disse tar dialogen med regjeringen og næringsministeren på alvor. – Vi følger opp, sier fra v. Asle Strønen, Elise Fiske, Anette Bonnevie Wollebæk og Daniel Garden. Foto: Ogne Øyehaug / nett.no

– Når Vestre fortsatt har en åpning for å etablere en Forskuddsgarantiordning, tar Norske Skipsverft regjeringen på alvor. Regjeringen må derfor umiddelbart sette ned et samarbeidsutvalg med Norske Skipsverft for å få etablert ordningen så snart som mulig, avslutter Asle Strønen og forteller at næringen nylig overleverte Næringsdepartementet et opprop signert av 23 verfteledere til støtte for ordningen.