En "Forskuddsgaranti-ordning for skipsverftene" vil være en vinn-vinn situasjon for Norge. Arkivfoto: Green Yard Kleven

En Forskuddsgaranti-ordning må på plass

For mange skipsverft er egenkapitalen lav etter C19, offshore- og finanskrise. Næringen oppfordrer Storting og regjering om å komme på banen.

Mange mangler evnen til å gi reder garanti for dennes innbetalinger i løpet av byggeperioden. Dette er særlig aktuelt der hvor verftene har flere prosjekter på gang samtidig. Dette er et betydelig hinder for aktivitet og sysselsetting i verfts-Norge, og en utfordring staten lett kan løse uten særlig risiko.

– Skipsverftene har høy kompetanse på bygging og god produksjonskapasitet, men mangler likviditet å stille som sikkerhet, forklarer Asle Strønen i Norske Skipsverft. – Vi kan derfor komme i den uheldige situasjon at rederier velger å bygge sine skip i utlandet.

Norske Skipsverft, som representerer 21 reparasjon/service- og nybyggingsverft, har lansert en løsning på situasjonen.

– Vi har vært i møter med politiske partier på Stortinget og beskrevet utfordringen, sier Strønen. – Vår oppfordring er at Stortinget ber Nærings- og fiskeridepartementet den nye etaten Eksportfinansiering Norge (Eksfin) om straks å introdusere et nytt produkt «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene».

Produktet skal være tilgjengelig for skipsverft som etter Eksfins egen saksbehandling tilfredsstiller begrepet «grønne skipsinvesteringer». Da vil Eksfin gi reder garantier for dennes innbetalinger til byggeverftet i løpet av byggeperioden. Ved skipets overlevering opphører garantien.

– Fra vårt industrielle ståsted er det viktig å forslå tiltak som kan gi øket aktivitet og sysselsetting i verftsindustrien samtidig som staten ikke eksponeres for unødig risiko, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft avslutningsvis. – Eksfin sin gode saksbehandling vil evaluere rederiet, verftet og markedet som skipet skal ut i. Hvis alle piler peker oppover, skal Eksfin iverksette det nye produktet uten at statens risiko utfordres. Resultatet blir vinn-vinn for hele samfunnet vårt.