Faksimile fra Finansavisen 15. april 2021.

Enova-støtte: Verftene ser rødt!

Norske Skipsverft Salg og Markedsorganisasjon (NSSM) retter søkelyset mot Enova sine tildelingskriterier som i realiteten er en støtte til skipsbygging i utlandet. Taperen er norske industriarbeidsplasser. Partiet Rødt ser poenget.

Onsdag 14. april og torsdag 15. april skrev Finansavisen at betydelige støttemidler til miljøtiltak i skipsfarten fra statlige Enova går til selskaper som bestiller nye skip i utlandet. Som bransjeorganisasjon ser Norske Skipsverft med forskrekkelse på denne praksisen. – Dette bidrar til nedbygging av norske industriarbeidsplasser, uttaler Norske Skipsverft. – Og det var vel aldri Stortingets intensjon?

På Stortinget har partiet Rødt fremmet et representantforslag som skal sikre at subsidier, støtteordninger og krisepakker skaper aktivitet for norsk industri og trygger arbeidsplasser langs kysten. – Et slikt regelverk vil være særlig viktig når vi nå skal gjennomføre en statlig finansiert utskifting av fergeflåten til nullutslippsfartøyer. Da må vi sørge for at dette skaper arbeidsplasser i Norge, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Finansavisen.

Moxnes mener at det er en skandale at penger som bevilges for å sikre norske arbeidsplasser gjennom krisen havner i andre land. – Det er helt uforståelig at regjeringen med sin misforståtte næringsnøytralitet lar offentlige aktører som Havforskningsinstituttet og fylkeskommunene sende oppdragene til Nederland eller Tyrkia, sier Moxnes til avisen.

Han mener dette viser at dagens regelverk ikke er godt nok og foreslår at Stortinget ber regjeringen utforme regler som sikrer at Stortingets forutsetninger om økt aktivitet og sysselsetting i Norge blir realisert.