Lars Conradi Andersen, direktør på Myklebust Verft (til h.) er ikke fornøyd med virkemiddelapparatets innsats for å fremme verftsindustrien på eksportmarkedene. - Heller ikke nasjonalt har vi noe å hente i virkemiddelapparatet. Til v. Olav Einar Rygg fra Eksfin som ikke kunne vise til noen produkter i etatens portefølje som er målrettet til skipsverftene. I midten Knut Andresen, EVP Brunvoll Group, som karakteriserte regjeringens skattepolitikk som fiendtlig for innovasjon og investering i det private næringsliv.

Er det plass til verftene i regjeringens Eksportsatsing?

Verftskonferansen 2022 var konkret på distriktspolitikk, næringspolitikk, skattepolitikk – og den manglende politikken for verftsindustrien. Norske Skipsverft tar opp temaet i nok et møte med næringsministeren.

– Møter er det nok av, sa Lars Conradi Andersen fra talerstolen. – Nå er det tid for politisk handling! Han er sjef på Myklebust Verft i Gursken og skal sammen med Norsk Industri og Norske Skipsverft i enda et møte med næringsminister Jan Christian Vestre. Tema er behovet for en «Forskuddsgarantiordning for skipsverftene». Verftene har spilt saken høyt opp på den politiske banehalvdelen og mener at ekstraomganger om ordningen er bortkastet energi.

Ordningen vil bedre verftenes likviditet og sette de i stand til å ta på seg innovative og grønne skipsprosjekter. – Med denne i bunn vil det være langt enklere å konkurrere internasjonalt, påpeker Norske Skipsverft i en uttalelse.

– Eksportmarkedet har stor betydning for skipsverftene og da kan ikke regjeringen avgrense virkemiddelapparatet til rederi- og leverandørsektoren. Alle må med, om intensjonen med Eksportreformen Hele Norge eksporterer skal oppnås.

– Departementet har all nødvendig informasjon om ordningen og vi venter bare på at statsråden skal trykke på Den store knappen og sende oppdraget med å utarbeide detaljene nedover i departement-systemet, sier Asle Strønen i Norske Skipsverft.

God Verftskonferanse

Den gjengse oppfatning av årets Verftskonferanse er at den var godt gjennomført. Jevnt over gode foredragsholdere og godt oppmøte.

– Fin vinkling at en setter fokus på samspillet Maritim Næring, Offshore og Aquakultur/Havbruk i sum det som kalles Havrommet, samt rekrutteringsproblematikk, er innspill Norske Skipsverft har fått fra medlemsverft. Interessant også å høre mer om næringene nordpå.

– Det jeg kanskje savnet var noe mer om hvordan en også skal få til mer eksport for verftene, ikke bare leverandørene, sa en vi snakket med etter konferansen. – Det er fortsatt litt mye leverandør fokus når en snakker om eksport, og en kan vel noen ganger lure på om navnet «Verftskonferanse» fortsatt er berettiget. Men i sum likevel bra gjennomført av Norsk Industri, med Stål Heggelund og Geir Bjørkeli i spissen.