Lars CA, 1.11.22 B

Lars Conradi Andersen, direktør på Myklebust Verft (til h.) er ikke fornøyd med virkemiddelapparatets innsats for å fremme verftsindustrien på eksportmarkedene. – Heller ikke nasjonalt har vi noe å hente i virkemiddelapparatet. Til v. Olav Einar Rygg fra Eksfin som ikke kunne vise til noen produkter i etatens portefølje som er målrettet til skipsverftene. I midten Knut Andresen, EVP Brunvoll Group, som karakteriserte regjeringens skattepolitikk som fiendtlig for innovasjon og investering i det private næringsliv.