Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) har sendt et skriftlig spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn. På vegne av verftsindustrien etterspør hun muligheten for at også skipsverftene skal få ta del i Enova sine støtteprogrammer. Foto: Hordaland Arbeiderparti

Etterspør landstrøm til skipsverftene

Stortingsrepresentant Ruth Grung (AP) har sendt et skriftlig spørsmål om landstrøm til verftsindustrien til klima- og miljøministeren. Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft heier på initiativet.

– Skipsverft har stor betydning for å videreutvikle lavutslippsløsninger og ønsker å investere i landstrøm for å gi et bedre tilbud til skip som er til reparasjon, skriver Ruth Grung i spørsmålet sitt.

Norske Skipsverft Salg og Markedsføringsorganisasjon (NSSM) sier i en kommentar at landstrømanlegg vil være viktig for at verftsindustrien skal få ta del i det grønne skiftet, både innen nybygging- og reparasjon-/servicesegmentene. Hele næringen stiller seg bak det skriftlige spørsmålet som hun har stilt til statsråd Sveinung Rotevatn.

Det er skipsrevyen.no som retter søkelyst på Grung sitt initiativ. Du kan lese hele artikkelen her.