IMG 4189red2

Søsterfartøyene «FDA FINN» og «FDA ASTRI» ved kai på Salthammer Båtbyggeri AS.