IMG 4189red2

Søsterfartøyene “FDA FINN” og “FDA ASTRI” ved kai på Salthammer Båtbyggeri AS.