Asle B. Strønen fra Norske Skipsverft (til v.) og Stig Gjethammer fra Eksportkreditt Norge i møte med Kystrederiene. Foto: Kenneth Erdal/Kystrederiene

Finansiering av fartøy

Denne saken, om finansiering av fartøy kontrahert ved norske verft for bruk i Norge, har vi sakset fra kystrederiene.no:

Vi har i dag, fredag 9. mars 2018, hatt møte med Asle B. Strønen i Norske Skipsverft og Stig Gjethammer i Eksportkreditt. Tema var den nye ordninga til og Eksportkreditt for garantistilling og finansiering av skip fra verft i Norge til bruk i Norge.

GIEK kan gi garanti for lån til anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester til slike, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Eksportkreditt kan delta i finansieringen, ventelig også ved større ombygginger.

-Ta kontakt for mer informasjon, er den klare oppfordringen til Stig Gjethammer i Eksportkreditt. Og her er det lavest mulig terskel. Begynn gjerne med en telefon eller en enkel e-post, så tar vi det der ifra. Det viktigste å passe på i starten, er at rederiet må ta kontakt med oss før signering av kontrakt med veftet, da dette er et absolutt kriterium, sier Gjethammer.

-Dette er en unik mulighet for å finansiere et nybygg eller en større ombygging, understreker Asle B. Strønen i Norske Skipsverft. Verftene langs norskekysten har kompetanse og kapasitet, og er svært positive til denne finansieringsordningen.

GIEK vil være blant foredragsholderne på årets generalforsamling i Kystrederiene, som går av stabelen på Værnes den 19. april. Hovedtema her vil være virkemiddelapparatet rundt flåtefornyelse og hvordan våre medlemmer kan benytte seg av dette. Så vår klare oppfordring er: møt opp til interessante foredrag og diskusjoner på generalforsamlingen 19. april!

For mer informasjon om ordningen, les mer på GIEK og Eksportkreditt sine hjemmesider.

Kontaktpersoner
Stig Gjethammer, Eksportkreditt, telefon 975 43 444, e-post: stg@eksportkreditt.no
Asle B. Strønen, Norske Skipsverft, telefon 918 24 375, e-post: abs@nssm.no
Kenneth Erdal, Kystrederiene, telefon 951 40 509, e-post: kenneth@kystrederiene.no