Rolf Fiskerstrand, konsernsjef i Fiskerstrand Holding, er sentral i hydrogensatsingen innen fergesektoren.

Fiskerstrand Verft leder an innen hydrogen

Onsdag 3. april 2019 åpnet Sintef Ocean landets første testsenter for hydrogen i Trondheim. Fiskerstrand Verft er sentral i arbeidet med hydrogensatsingen.

Testsenteret i Trondheim omfatter lagertank for hydrogen, en hybrid løsning mellom brenselcelle og batteri som samkjører energi til den elektriske motoren i fremdriftsanlegget.

Testsenteret skal blant annet kjøre gjennom programmet til fergen som Fiskerstrand Verft planlegger å bygge om til hydrogendrift.

Du kan lese mer om dette spennende prosjektet her.