FMV43 har designbetegnelsen HFMV P43-400 v2, og er et fellesprosjekt mellom Napier, Heimli og FMV. Bildet viser fra venstre Hugo Strand (FMV), Kjetil Tufteland (Napier), Asbjørn Vik (Heimli), Bjørn Apeland (Napier), Åsmund Sørfonn (FMV).

Fitjar Mek. inngår enda en nybyggingskontrakt med Napier

Napier og FMV (Fitjar Mekaniske Verksted) har signert design- og byggekontrakt på en prosessbåt av type HFMV P43-400 v2. Overlevering er avtalt til mai 2019.

Fartøyet har hoveddimensjoner 42,90 x 11,00 meter og har en RSW tankkapasitet på 400 m3. Båten får verfets byggenummer FMV43 og designes og bygges komplett i Norge.

I juni 2017 inngikk FMV og Napier design- og byggekontrakt på FMV39 «Taupo» som nå er under bygging på Fitjar, og skal leveres i november 2018. Rederiet har inngått 5-års befraktningsavtale og kontraherer nå båt nr. 2.

Napier er aktive i markedet og har fått betydelig oppmerksomhet om sin satsing. Rederiet jobber med ulike initiativ og har godt håp om at flere skal realiseres i løpet av 2018. I forhold til brønnbåter som har vært nærmest enerådende i Norge, har prosessbåt en del fordeler. Disse kan kort oppsummeres i bedre biologisk sikkerhet, økt fiskevelferd, redusert tap som følge av transport og ventemerd, samt betydelig lavere bygge- og driftskostnader for samme transportkapasitet.

Disse fordelene, samt fremtidige skjerpede krav fra myndigheter til fiskevelferd og hygiene, gjør prosessbåter til et svært egnet redskap innen fremtidas oppdrettsnæring.

Napier AS er et rederi med tilholdssted på Bømlo. Rederiet driver prosessbåten «Tauranga» og har 16 ansatte, men antallet kommer til å stige betydelig fremover. M/S «Tauranga» ble opprinnelig bygget som brønnbåt, og rederiet var tidlig ute med bruk av skyveskott. Fartøyet ble forlenget og ombygd i 2008 og er den eneste prosessbåten i drift i Norge per nå. Siden 2009 har fartøyet gått for Marine Harvest og bløgget, fraktet og levert mer enn 400.000 tonn laks. Dette har gitt rederiet unik kunnskap og erfaringene er inkludert i designene nå under bygging.

Heimli AS er et designselskap på Fitjar i Sunnhordland. Her er designtradisjonene betydelige, og Heimli bygger videre på dette fundamentet. Selskapet har også et kontor i Stettin, Polen. I samarbeid med FMV har Heimli utviklet en serie arbeidsbåter, fiskefartøy, brønnbåter, spesialfartøy og nå også en serie prosessbåter. Alle designene har betegnelsen HFMV, som står for HeimliFMV.

FMV (Fitjar Mekaniske Verksted AS) er et skipsverft på Fitjar. Verftet har ca. 80 ansatte og er trolig mest kjent for bygging av havgående fiskefartøy og arbeidsbåter, men har også bygget offshore-fartøy og spesialfartøy. Etter en betydelig satsing på infrastruktur driver FMV i dag bygging av komplette fartøy opp til ca. 50 meter hjemme, gjennomfører service/ombygginger og har basevirksomhet, samt utvikler HFMV design sammen med Heimli og rederi.

Napier, Heimli og FMV har utviklet en hel serie med prosessbåter. Hensikten er å tilby den enkelte oppdretter fleksibilitet i valget og gi prosessbåt en riktig plass i den enkeltes verdikjede og transportlogistikk. Utover i 2018 vil designserien bli markedsført med betegnelsen HFMV P Napier. FMV39 og FMV43 er de to første byggene i denne serien.

 

FMV43 – en del av norsk oppdretts framtid og et helnorsk produkt.