Fra Norske Skipsverft salg og markedsorganisasjon mottok Fitjar Mek. verksted AS et innrammet bilde av kunstneren Audun Hetland. Til v. Geir Arne Isdahl, salgssjef service, og Åsmund Sørfonn, produksjonssjef.

Fitjar Mek. Verksted feiret sitt 60-års jubileum

Lørdag den 1. juli 2017 feiret Fitjar Mek. Verksted AS sitt 60-års jubileum med 270 inviterte gjester.

Med nær 300 inviterte gjester til middag og revy om kvelden markerte FMV sitt store jubileum på en flott måte. Verftsdirektør Hugo Strand, som også er styreformann i Norske Skipsverft salg og markedsorganisasjon, gikk i sin tale gjennom verftets spennende historie og fortalte om de mange skipstypene som verftet har levert opp gjennom årene. Han la også vekt på reparasjons- og vedlikeholdsmarkedets betydning, og fremhevet verftets strategiske satsing på in-house designs.

Styreformann i NSSM og direktør ved Fitjar Mek. VerkstedAS, Hugo Strand, har ledet FMV i 10 år.

Ordfører Wenche Tislevoll hilste fra Fitjar kommune og la vekt på verftets betydning for sysselsetting og verdiskaping. Fitjar Mek. Verksted AS eies av Møkster-familien sitt selskap Laco AS og Helge Møkster takket verftets ansatte og ledelse for flott innsats over mange år.