Fast kontrakt: Kystdirektør Kirsti Slotsvik og verftsdir. Hugo Strand signerer byggekontrakten. Foto: Kystverket

Fitjar Mek. Verksted AS skal bygge hybrid-fartøyet

I næringen har Kystverkets flåtefornyelsesprogram vært omdiskutert. Men tidlig i februar 2017 ble det endelig slått fast at Fitjar Mek. Verksted (FMV) vant konkurransen om bygging av Kystverkets neste hybrid-fartøy.

– Det har vært sterk konkurranse om denne kontrakten, sier verftsdirektør Hugo i en kommentar. – Men vi har fått realisert vårt eget design, og byggekontrakten gir arbeid og ringvirkninger lokalt.

«OV Ryvingen» som bli Kystverkets andre hybrid skal bygges og utrustes ved FMV, og skal etter planen leveres i november 2018. Fartøyet skal primært drive farledsvedlikehold og oljevern. Kontrakten omfatter også en opsjon på ytterligere ett fartøy.