FMV238 er samme designtype som FMV232 "Aqua Star" (avbildet) - HFMV Sørfonn. Foto: Verftet

FMV signerer og leverer

Aqua Seawork og Fitjar Mekaniske Verksted AS har signert design- og byggekontrakt på en arbeids- og servicebåt av type HFMV W15 Sørfonn. Fartøyet er en katamaran med hoveddimensjoner 14,95 x 12 x 3.9 m LxBxDriss. Båten får byggenr. FMV 238, designes og bygges komplett på Fitjar og skal overleveres mars 2018. 

I mai 2017 leverte verftet FMV232 «Aqua Star» til samme rederi. I forhold til denne har FMV238 større maskineri og krankapasitet. – Vi er særdeles fornøyd med igjen å ha blitt foretrukket som designleverandør og byggeverft for en avansert arbeidsbåt til Aqua Seawork, forteller verftsdirektør Hugo Strand. – Det er kjekt at tidligere kunder velger å komme tilbake til oss.

Aqua Seawork AS holder til i Herfjord, Åfjord kommune på Fosen halvøya, og ble etablert i 2013. Eiere er Arne Magnar Guttelvik og Wenche Sundet gjennom Guttelvik Næringspark. Rederiet eier per nå tre fartøy av HFMV design, FMV238 blir det fjerde.

Overlevering av FMV237

Denne uken mottar Stava Sjø FMV237 «Topas». Også dette er et HFMV Sørfonn design, utviklet og eid i fellesskap av Heimli og FMV. Verftsdirektør Strand takker rederiene for tilliten. – Disse fartøyene har stor kapasitet og kan løse en rekke oppdrag for havbruksnæringa og entreprenører. Jobbene blir utført sikkert og effektivt, og bidrar derved til å redusere næringenes kostnader.

FMV leverer åtte arbeidsbåter i 2017. Samtlige er av ulike typer HFMV design og bygd komplett i Norge. – Våre kunder satser, og det er nødvendig om blant andre havbruksnæringa skal nå sine mål mht. kosteffektiv produksjon og vekst, understreker Strand.

FMV er ellers godt i gang med bygging av Kystverkets nye flaggskip, spesialfartøyet FMV40 «OV Ryvingen». I disse dager starter verftet skrogbygging på en prosessbåt til Napier AS, FMV39. Også disse er av HFMV design og bygges komplett i Norge.

– Vi har satset mye på utvikling av infrastruktur som gjør det mulig å bygge fartøy opp til ca. 50 meters lengde effektivt hjemme. Dette gir kortere byggetid, høy kvalitet og fleksibilitet i gjennomføringa. Disse prosjektene er prototyper og innehar betydelig risiko både for verft og rederi. Vår prosjektgjennomføring bidrar til å redusere risikoen både for FMV og våre kunder, uttaler Strand videre. – Mestrer vi disse prosjektene er det ikke noe i veien for også å bygge andre fartøystyper komplett hjemme, eksempelvis kystfiskefartøy.

FMV237 «Topas» er det sjette nybygget FMV leverer til Stava Sjø. Foto: Verftet

Store ringvirkninger

De industrielle ringvirkningene av FMVs aktivitet er store. Det kommer godt med når aktiviteten innen olje/gass næringene er lav.

FMV er et skipsverft beliggende på Fitjar i Sunnhordland. Verftet har ca. 80 fast ansatte og driver med nybygging, ombygging/service, basevirksomhet og design/engineering. For tiden har verftet fem nybygg i ordre og ordrehorisont til februar 2019.