Designbenevnelsen på nødslaktefartøyet er HFMV P26 - 200ELAX.

FMV utvikler nødslaktefartøy, Servicebåt AS kontraherer

Designselskapet Heimli AS og skipsverftet Fitjar Mek. Verksted AS sitt konsept P26 er en teknologisk nyvinning hvor utstyret ombord i fartøyet sikrer økt fiskevelferd og sorterer ut død fisk slik at den aldri kommer til et middagsbord.

Det nykontraherte fartøyet får en lengde oa på 26 meter og bredde på nesten 10 meter. Det blir fullspekket med utstyr som skal ivareta fiskevelferden. Det monteres flere kraner, vinsjer og slepekrok samt en egen ROV ombord. Prisen på ca. 80 millioner kroner gjenspeiler kompleksiteten og omfanget av konseptet. Båten skal leveres rederiet Servicebåt AS sommeren 2019.

Servicebåt AS fikk for en tid tilbake forskningsmidler fra Regionale Forskningsfond Vest som sammen med avtaler om beskjeftigelse av et nybygget fartøy, gjorde at selskapet i går kunne signere kontrakt med Fitjar Mek. Verksted AS om bygging av et nytt nødslaktefartøy med Servicebåt sitt egenutviklede ELAX konsept ombord.

Et etterlengtet konsept

Servicebåt AS har samarbeidet med Havforskningsinstituttet og Nofima om å utvikle teknologien. – Forprosjektet i vinter dokumenterte at metoden er særdeles effektiv og resultatene viste at vi med dette systemet trolig kan berge opp mot 100 prosent av fisken som i dag blir skadet og dør i forbindelse med de forskjellige mekaniske operasjonene som utføres på sjølokaliteter, sier Servicebåt i en uttalelse.

De tre selskapene har benyttet kompetanse innen elektrisk bedøving, fiskevelferd og kvalitet for å utvikle ELAX systemet for sortering av fisken. Dette sikrer blant annet at fisk som allerede er død, aldri kommer til et middagsbord. For å hente inn fisken kan mannskapet ombord blant annet ta i bruk en fiskepumpe som suger inn fisk på over syv kilo.