Sjøsettingen gikk planmessig. Foto: FMV

FMV39 til Napier er sjøsatt

Napier AS har to prosessbåter under bygging ved Fitjar Mek. Verksted AS. Nå er det første fartøyet sjøsatt, levering er avtalt til desember 2018.

M/S «Taupo» er et et prosessfartøy fra Heimli Ship Design som bygges i sin helhet ved Fitjar Mek. Verksted (FMV). Nybygget har loa på 43,00 meter med bredde på 11 meter. Lastekapasitet for 320 tonn med laks og fabrikken om bord kan bløgge 80 tonn per time.

Akterhus med skorstein løftes på plass i nærmeste fremtid. Foto: FMV

Overlevering er avtalt til desember 2018 og på nyåret settes «Taupo» i drift på en femårskontrakt med Salmar på Frøya.

Prosessbåt #2 fra FMV til Napier ble kontrahert i mars 2018 med avtalt ferdigstillelse i mai 2019. Dette er verftets byggenummer FMV43.