Arkivfoto

Fortsatt uavklart om innleie

Mens en norsk tingrett i sommer kom frem til at regjeringen Støre sitt innleieforbud ikke er i strid med EØS-reglene, kom EØS-tilsynet ESA rett etter til motsatt resultat.

Det særnorske forbudet er i strid med EU-reglene, fastslår ESA. – Et uheldig dilemma, mener man i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

Deler av verftnæringen er i en tilstand av limbo, en politisk skapt tilstand som kan være nasjonalt konkurransevridende. Mens regjeringen synes å mene at veien til full sysselsetting går gjennom å stikke kjepper i hjulene for næringslivet, mener man i bransjeorganisasjonen at innleieforbudet hindrer sunn aktivitet.

– Med avgjørelsen i ESA har Norge havnet i en politisk klemme, sier styreleder Hugo Strand i Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft. – Vi opplever at medlemmer tar kontakt og ber om informasjon om hvordan man som ansvarlig virksomhet skal forholde seg.

Asle Strønen er daglig leder i organisasjonen. Han forstår frustrasjonen blant medlemmene og mener at regjeringen snarest må avklare sitt ståsted etter avgjørelsen i ESA. – Det er ikke greit at regjeringen lar tiden gå, konsekvensene for næringslivet er et vakuum hvor man ikke vet hvordan man skal forholde seg fremover.

Mange skipsverft er avhengig av innleie, og heldigvis er rommet for særnorsk politikk begrenset etter avgjørelsen i ESA. Men det haster at myndighetene avklarer veien videre. – Våre medlemmer driver aktsomt og er avhengig av en rask politisk avklaring, poengterer Asle Strønen.

Styreleder Hugo Strand påpeker at ESA betegner de norske restriksjonene som ubegrunnede og uforholdsmessige. Norge er gitt to måneders frist til å forklare seg før saken eventuelt tas videre gjennom Efta-domstolen. – Vårt standpunkt er at regjeringen må belite seg, jo før jo heller, sier Strand. – Det handler om aktivitetsnivået i norsk verftsindustri.