Fra venstre Roger Riverdal, Mikal Espedal, Erlend Hovland (alle Norled) og fra Oma Baatbyggeri; Jonas Angeltveit, Olav Oma, Gunnar Jan Oma. Foto: Magne Langåker

«Frey» – overlevert fra Oma Baatbyggeri

Hybrid batterielektrisk hurtigbåt/kombikatamaran med kapasitet for 72 passasjerer og vogntog på 22 tonn.

Oma Baatbyggeri AS på Stord leverte torsdag 26. januar 2023 sitt nybygg nummer 548, M/S «Frey», til Norled AS. Partene signerte kontrakten for bygging av «Frey» i januar 2022. Kontrakten omfatter 2 stk. 30 meter last/passasjerkatamaraner hvor søsterskipet til M/S «Frey» skal leveres i mai 2023.

Fartøyene er hybride batterielektriske hurtigbåter som skal trafikkere rutepakke 2, de lokale hurtigbåtrutene, i gamle Sogn. Vestland fylkeskommune og Skyss har på dette sambandet gått i spissen når det gjelder miljøkrav til hurtigbåter, med mål om å både kutte klimagassutslipp og å stimulere til nyskaping.

Rutepakke 2

Rutepakke 2-båtene bygger videre på Oma sitt kombikatamarankonsept som båtbyggeriet har bygget og levert mange av, tilbake til 2001, og som seiler langs den langstrakte norskekysten. Båtene har kapasitet til å frakte vogntog på 22 tonn, alternativt 7 personbiler i kombinasjon med 72 passasjerer.

Rutepakke 2 føyer seg inn i rekken av fartøy levert fra Oma Baatbyggeri til Norled, som skal eie og drifte båtene.

M/S «Frey» – lastedekk med stor kapasitet. Foto: Magne Langåker

Hybrid fremdriftsanlegg

RP2-båtene leveres med hybride batterielektriske fremdriftsanlegg. Dette i motsetning til tidligere leverte fartøy med konvensjonelle fremdriftsanlegg. Dette gjør at båtene kan gå med null utslipp av CO2 og 100 prosent elektrisk drift i de fleste rutene som de skal trafikkere.

Båtene er bygget i sjøvannsbestandig aluminium, et byggemateriale som er 100 prosent resirkulerbart. Det sterke men lette byggematerialet er optimalt ved bygging av hurtigbåter og takler fint et akseltrykk på 12 tonn på akterdekket. Ettersom båtene er lette, er de utstyrt med ballasttanker for å utligne vektene ved lasting/lossing av tunge vogntog.

I tillegg til det store bildekket, har fartøyet kran og lasterom. Passasjerkapasiteten er 72, servicefart er 22 knop og lengden på fartøyet er 30,00 meter.