Stortingsrepresentant Helge Andrè Njåstad (FrP) besøkte Norske Skipsverft på Nor-Shipping 2022. Asle Strønen til venstre.

FrP vil ut til skipsverftene

Fremskrittspartiet mener det er viktig å møte skipsverftene på hjemmebane.

Helge Andrè Njåstad som representerer Frp og Hordaland på Stortinget, og er medlem av Kommunal- og forvaltningskomiteen, mener det er naturlig å følge opp skipsverftene politisk.

Verftene er på mange måter navnet i den maritime klyngen. Skipsverftene er den arenaen hvor rederier og utstyrsleverandører får sine strategier og produkter utprøvd. I et møte med Norske Skipsverft på Nor-Shipping 2022 la Njåstad på vegne av Fremskrittspartiet opp til en større nærhet med verftsindustrien. Njåstad ble presentert for verftenes kjernesaker og diskuterte markedssituasjonen slik den oppleves fra skipsverftenes side.

Skipsverftene er strategisk viktige. De utfører bygging og service på båter som sikrer sjøverts mat- og energiforsyning. Det samme gjelder sjøverts samferdsel, med ferger og hurtigbåter. Og, ikke minst, sikrer skipsverftene at Marinen og Kystvakten opprettholder sin evne til beredskap og patruljering.

Norsk bygging av nye, standardiserte fartøyer til Sjøforsvaret er et hett tema for tiden. For at disse i en skarp situasjon skal opprettholde sin kampkraft, er det helt nødvendig med en kompetent struktur for service og reparasjon langs hele norskekysten. Verftsindustrien inviterer både Sjøforsvaret og politiske myndigheter til samtaler om dette temaet.

Helge Andrè Njåstad var opptatt av større nærhet mellom verftsindustrien og politikerne. Det første møtet med FrP på et verft er allerede avtalt. Norske Skipsverft stiller alle sine medlemsverft til disposisjon for politiske samtaler.