Adm.dir. Wenche Nistad i GIEK var nylig på årsmøtet til Fiskebåt vest for å informere om den nye finansieringsordningen. Foto: GIEK

GIEK møtt med tvil, dessverre

Den nye innenlands finansieringsordningen som regjeringen har foreslått i statsbudsjettet for 2018, omfavnes av verftsnæringen. GIEK-sjefen ble dessverre møtt med tvil på årsmøtet i Fiskebåt Vest nylig.

Det var Sunnmørsposten som meldte om dette for noen dager siden. Bakgrunnen for oppslaget var at GIEK-sjef Wenche Nistad deltok på årsmøtet til Fiskebåt Vest i Ålesund fredag den 1. desember for å informere om den nye ordningen. Hun forklarte at bankene har en grense for hvor mye de kan låne hver enkelt kunde. Av artikkelen fremgår det at GIEK vil kunne redusere bankene sitt behov for kapitaldekning. – Det vil gjøre hele lånet billigere, poengterte Nistad som understreket at fordelen med å bygge i Norge er at norske verft har kortere leveringstid enn utenlandske.

Fiskebåtrederiet H.P. Holmeset vurderer å erstatte det syv år gamle fartøyet «Geir II» med et nybygg. Hallgeir Holmeset i rederiet er imidlertid skeptisk til nytteverdien av nyordningen. Til Sunnmørsposten uttaler han at GIEK er veldig nøye med at avdragene skal betales på dato. Unntaket er dersom det er krise, som han sier. Men det er ikke krise i næringen om rederiet har hatt en bomtur,og Holmeset mener at de ordinære bankene i slike tilfeller er mer fleksible enn hva GIEK har mandat til.

Dette er innsigelser til nyordningen som politikere og myndigheter bør lytte til, mener man i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft. GIEK-sjefen på sin side medgir at det er vanskelig å få utsettelse på avdrag, men ingen umulighet. Gangen er at kunden går via sin bank som så snakker med oss, forklarer Wenche Nistad.

Holmeset-rederiet vurderer å erstatte «Geir II» med et nybygg. Foreløpig er man i tvil om den nye finansieringsordningen treffer godt nok. Foto: Rederiet

Bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft er kjent med at det i næringen arbeides med flere konkrete fiskebåtprosjekter. – Vi har tiltro til at virkemiddelapparatet vil tilstrebe størst mulig grad av fleksibilitet i sine møter med fiskebåtrederiene, heter det i en uttalelse fra Norske Skipsverft.