Det spanske verftet Gondan har bestilt en del garantiarbeider på nye "Dr. Fridtjof Nansen" utført ved Båtbygg AS.

God aktivitet ved Båtbygg

Salgs- og prosjektsjef Kenneth Sekkingstad rapporterer om god aktivitet ved Båtbygg AS. – Vi har nok å henge fingrene i, sier han med et smil.

I uke 14 kom nye «Dr. Fridtjof Nansen» til verftet på Raudeberg for å utført garantidokking. – Dette er arbeid vi utfører etter avtale med byggeverftet Gondan i Spania, forklarer Sekkingstad og forteller at arbeidet også omfatter installasjon av en del bunnutstyr.

M/S «Havila Foresight» i dokken ved Båtbygg. Hun er inne for klassing.

Rett over påske tok verftet til med en ombygging fra linebåt til krabbebåt. Dette er et omfattende arbeid som Båtbygg ser på som en grei utfordring.

Reparasjon- og vedlikeholdarbeider er et viktig forretningsområde for Båtbygg AS. – M/S «Fonnes» ligger inne og får utført en god del malingsarbeider, fortsetter Sekkingstad. – Også M/F «Selje» ligger her nå for generelt vedlikehold og utover våren har vi en god del trålere, brønnbåter og flere ferger som har booket plass hos oss. Alt i alt har vi god aktivitet ved verftet, sier han avslutningsvis.