AquaNor 2019: Per H. Hopland er assisterende daglig leder ved Sletta Verft AS.

God ordresituasjon, bygger ut servicekapasiteten

Sletta Verft AS er selvsagt tilstede på AquaNor 2019 i Trondheim. – Ordresituasjonen er grei og vi investerer for å øke servicekapasiteten ved verftet, forteller assisterende daglig leder Per H. Hopland.

Det er som vanlig travelt ved Mjosund-verftet i Aure kommune. Organisasjonen er trimmet for å håndtere mange overleveringer i løpet av året. – Nå har vi syv fartøyer i ordre, både aluminium og stål, forteller Per H. Hopland og fremhever kontrakten på byggenr. 180 som ble inngått med Frøy Akvaressurs AS i mai. Dette fartøyet har en tydelig grønn profil, er på 19,90 x 10,60 meter, utrustes med dieselelektrisk løsning i kombinasjon med batteripakke og skal bygges i stål. Levering er avtalt til januar 2020.

Av de større prosjektene ble byggenummer 171 til Nova Sea Aquaservice levert på tid i mai, mens byggenummer 176, et hybrid batterielektrisk fartøy av typen Coastcat 20W til Frøy Vest Rederi, leveres i november. Dette er en avansert miljøoptimalisert båt med et dieselelektrisk fremdriftssystem kombinert med en betydelig batteripakke, sier Hopland og poengterer at dette er den største batteripakken installert på større servicebåter til nå.

Byggenr. 176 utrustes med det siste av utstyr innen teknologi for avanserte serviceoperasjoner rettet mot havbruksnæringen. Ill.: Tomra Engineering

Etablert allerede i 1946 har Sletta Verft omfattende erfaring med bygging av mange fartøytyper, men hovedmarkedet er båter for oppdrettsnæringen. Resultatmessig har Sletta Verft alltid levert gode tall, så også i 2018 selv om det preges av en del tunge investeringer. – Vi satser for fremtiden, forklarer Hopland. – Med høy nybyggingsaktivitet over mange år er det nødvendig å ha gode servicefasiliteter. Vi har nå nordmøres største private dypvannskai og investerer også i ny tårnkran. Verftet rustes opp både for å kunne håndtere morgendagens nybyggingsoppdrag og for å kunne tilby eksisterende kunder skikkelige servicefasiliteter.