Skipsdåp ved Fiskerstrand Verft.

Godt fornøyd med resultatet i Fiskerstrand Holding AS

Styret i Fiskerstrand Holding AS er godt fornøyd med årsresultatet for 2017 og anser prognosene for 2018 som tilfredsstillende.

Uttalelsen fremkommer av en pressemelding som styret nettopp har publisert. Fiskerstrand Holding AS består av skipsverftet Fiskerstrand Verft AS, skipsdesignselskapet Multi Maritime AS og Fiskerstrand Eiendom AS. Ved siste årsskifte var det 175 ansatte i konsernet, inklusiv ni lærlinger.

Driftsinntektene på konsernbasis var i 2017 på 746,6 millioner kroner (opp fra 584,4 mill. i 2016) med et resultat før skatt på 36,5 mill. kr (-46,9 mill. i 2016) og et resultat etter skatt på 26,8 millioner kroner (-35,6 mill. kr i 2016). Tapene på verftet sine bnr. 81, 82 og 83 ble i sin helhet medregnet i 2016 og forklarer konsernets svake resultat det året.

Rolf Fiskerstrand, konsernsjef i Fiskerstrand Holding AS.

– Tallene for 2017 viser en solid forbedring og prognosene for 2018 er tilfredsstillende, sier konsernsjef Rolf Fiskerstrand i en kommentar.