To av tre: Norske Skipsverft hadde i dag et godt møte med politisk ledelse i Næringsdepartementet. Fra verftene deltok Asle Strønen (til v.) og Hans Jørgen Fedog. Lars Conradi Andersen var ikke tilstede da selfien ble tatt.

Godt møte i NFD

Norske Skipsverft i møte med næringsminister Vestre. Bransjen ber om aktiv verftspolitikk for økt sysselsetting.

Bransjeforeningen var i dag i nok et møte i løpet av kort tid med næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Til stede var også statssekretær Vidar Ulriksen. Tema er skipsverftenes rammevilkår og hvordan virkemiddelapparatet kan brukes til å øke sysselsetting og verdiskapingen i kyst-Norge.

– Dialogen er positiv og konkret med et uttalt ønske om å fremme aktivitetsnivået i verftsnæringen, sier Asle Strønen i bransjeforeningen Norske Skipsverft.

Industrien var representert med Lars Conradi Andersen, direktør Myklebust Verft, og Hans Jørgen Fedog, direktør Green Yard Kleven. – Også vi opplever samtalene som konstruktive, men er nok hakket mer utålmodige med at nå må man levere politisk på næringens behov, poengterer de to verftslederne.

I Hurdalsplattformen slår regjeringen Støre fast at en aktiv næringspolitikk bygger landet. Å gjøre skipsverftene sterke nasjonalt vil øke takten i det grønne skiftet og også bidra til eksportfremme.

– Industrien og regjeringen har samme mål, men vi diskuterer hvordan vi best kommer dit, sier Asle Strønen etter dagens møte med politisk ledelse i Nærings- og fiskeridepartementet.